PONOVNI ZAGON POSLOVANJA PODJETJA (COVID-19)

Opis projekta:

Podjetje 360line d.o.o. na ilirskobistriškem območju, prizadetem po krizi povzročeni z epidemijo COVID-19, proizvaja in v mednarodnem prostoru trži športne plezalne oprimke. S projektom ponovnega zagona poslovanja v operaciji, ki sta jo sofinancirala Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo posodobili proizvodno opremo z nakupom programske opreme za CNC stroj in uspeli ohraniti delovna mesta naših zaposlenih.

Vrednost projekta:

Skupna vrednost projekta znaša 180.000,00 €

Viri financiranja:

  • - Delno lastna sredstva.
  • - Delno naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Cilj projekta:

  • - Uvajanje novih proizvodnih možnosti za razširitev asortimaja lesenih volumnov in oprimkov za športno plezanje.
  • - Ohranitev obstoječih delovnih mest za minimalno obdobje treh let iz ravni pred pandemijo COVID-19.